Otázky a odpovědi Petra Insidera 4.

Milí čtenáři, je tady čtvrtý díl otázek a odpovědí s Peterem Insiderem, v psané podobě tak, aby jste se mohli vracet pro střípky do skládaček pochopení nepochopeného. Sestavil jsem několik vašich otázek a Peter na ně odpovídá. Vaše otázky mi nadále posílejte na email prvopodstata@email.cz nikoliv do diskuse pod článkem. Sestavím je pro příští díl seriálu – Otázky – odpovědi Petera Insidera. Na koho se nedostalo nezoufejte jste v pořadí, máme v plánu ještě mnoho dalších relací.

Dřív než začnete číst tento rozhovor, je třeba si uvědomit, že vám předkládáme informace s vysokou mírou relevance, ale neděláme si patent na fakta, rozum a pravdu tak, jako jiní.

Peter a Jirka

Klíčová role Ruska a slovanství pro osud lidstva
  • Kdo je a co skutečně dělá Valerij Viktorovič Pjakin

Valerij Pjakin je pre mnoho ľudí známy tým, že predstavuje takzvaného globálneho prediktora a dôležitého poradcu Vladimíra Putina. V skutočnosti je to osvietený človek ktorý dostal poznanie od prvotvorcov, ktorí mu umožnili priame spojenie s pravedomím. Odovzdáva nám posolstvo o tom, čo sa deje, čo sa stane a aké ponaučenie by sme si mali vziať z histórie. Jeho cieľom je, aby prestal platiť výrok „Jediné poučenie plynúce z histórie je to, že sa z nej doteraz ešte nikto nikdy nepoučil.“ Toto je skutočný dôvod jeho verejného vystupovania. Mnoho ľudí ho berie tak, že je prorokom, ktorý len oznamuje informácie, ale on má v skutočnosti oveľa podstatnejšiu úlohu preto, lebo je napojený na pravedomie. Nuž a práve toto napojenie na pravedomie je tŕňom v oku mnohých politických a elitárskych špičiek a tzv. neokonom hlavne na západe. Je tomu tak preto, že oni skrze prílišnú orientáciu na mamonu, čiže na materiálno nie, že toto spojenie stratili, ale stratili vôbec akúkoľvek možnosť spojenia s pravedomím. Bolo im odňaté. A hoci by oni teraz strašne chceli, ale už nemôžu. Takže by sa ho veľmi chceli úplne zbaviť. Čiže nielen ho zdiskreditovať ako človeka, ale sú aj také radikálne krídla, ktoré hovoria aj o fyzickej likvidácii na strane jednej, ale sú si veľmi dobre vedomí toho, že to nemôžu urobiť na strane druhej, pretože oni naozaj nemajú na západe takého človeka, akým je Pjakin. Takže on je v podstate prínosom aj pre západ. Čo vlastne znamená, že oni sú bez neho úplne nahratí, keďže je prospešný pre celý svet. To je to najpodstatnejšie. A teraz je potrebné si dať dve a dve dohromady, že po prvé tu máme všetky tieto fakty o Pjakinovi, no a druhá vec, že je Putinov poradca a skrze neho sa Putin stal veľmi mocným hráčom na poli svetovej politiky. Rozhodne by však bolo veľmi nezodpovedné opomenúť aj ďalšieho kľúčového muža menom Igor, ktorý si poruštil meno na Sarnov z pôvodného Sargnadze. Je pôvodom Gruzínec, veľmi záhadná postava vyskytujúca sa okolo Putina. Preklad jeho mena z gruzínčiny je vskutku zaujímavý, je to doslova syn hviezdy. Je v podstate takým Pjakinovým pobočníkom, pričom spolu dlho a úzko spolupracujú. Pjakin má totiž výrazne oslabenú pozíciu z viacerých dôvodov. Jednak preto, že je to veľmi známa osobnosť, zatiaľ čo Sarnov nie a jednak preto, že Pjakin je doslova a do písmena informačne preťažený, kvôli čomu stráca prah súdnosti toho, o čom ešte môže a o čom už nemôže hovoriť. Sarnov konkrétne spolupracuje s Pjakinom v strategických otázkach bezpečnosti. Sarnov mu toto vyberá a spolu s Putinom sa táto trojica skvele dopĺňa. Vzniká tak veľmi zaujímavý a zriedkavý esenciálny kokteil, ktorý dáva Slovanom, resp. Rusom, byť to ich vedúcemu národu kľúčové postavenie v nasledujúcich rokoch transformácie ľudskej rasy do iných, vyšších sfér chápania života a sveta. Čiže Sarnov je tam ako taká poistka, pretože hoci na jednej strane nie je Slovan, no na druhej strane ani nie je žiadnym tajomstvom, že aj ľudia z Kaukazu majú tiež veľmi dôležité poslanie v misii transformácie do inej, vyššej úrovne vedomia a povedomia o svete a o živote. Toto je tiež veľmi dôležité si pripomenúť.

  • Kdo jsou, nebo byli bytosti, které jsou nazývány Žreci – rádci faraonů.

O nich sa Pjakin tiež vyjadruje vo svojich pojednaniach, ktoré zrejme neboli všetky preložené do češtiny, alebo slovenčiny. Žreci sú astrálne bytosti, ktoré dokázali plne transformovať akúkoľvek formu voľnej energie na akúkoľvek inú formu užitočnej energie. A to je práve to. Pretože akákoľvek voľná, nemusí byť len slnečná, veterná, alebo vodná, čiže fyzická voľná energia. Môžeme sa baviť aj o astrálnej energii, pretože oni sú astrálne bytosti, ale dokázali sa inkarnovať. A ich Pjakin popisuje preto, lebo sa v posledných desaťročiach vteľujú znova, pretože my sa dostávame do veľmi dôležitej periódy dejín, kedy naozaj píšeme dejiny. Nie je to žiadne zaspanie, nič neprinášajúca doba temna a podobné veci. Teraz sa skutočne píšu dejiny a píšu  veľkým písmom – kapitálkami a je vidieť, že čím ďalej viac ľudí si to začína uvedomovať, a čo je ďaleko podstatnejšie, nielen že si to začínajú uvedomovať, ale sa podľa tohto uvedomenia začínajú aj správať. A práve z tohto titulu si Pjakin už môže dovoliť hovoriť o Žrecoch, pretože sú otvorené voľné energetické toky a energetické polia, resp. energetické toky pretínajúce energetické polia. No a keď sa niekto dostane do tohto prieniku, tak má k dispozícii nevyčerpateľný zdroj energie. Je veľmi zaujímavé, že sa k nim dostávajú iba pozitávne mysliaci ľudia, čiže ľudia s dobrými úmyslami. Odpoveď na otázku prečo, je veľmi jednoduchá. Pretože ľudia s pozitívnymi úmyslami, aj keď žijú ešte v starom kontexte existencie chápania života a sveta, ktorý je silne kvantitatívny, oni už myslia kvalitatívne. Pričom len kvalitatívne zmýšľajúci ľudia sa môžu dostať k týmto zdrojom. To je posolstvo, ktoré nám o Žrecoch veľmi úspešne oznamuje Valerij Pjakin.

  • Je Putin člověk z planety Země, nebo je odjinud. Jak je možné, že v roce 2003 vypadal tak staře a dnes je skoro o 10 – 20 let mladší?

V prvom rade je potrebné povedať, že Vladimír Putin je človek, ale pochádzajúci z iných ľuďmi dávno kolonizovaných planét. Je tu zámerne použité množné číslo, pretože sa narodil na jednej a počas jeho dlhého, niekoľko stotisíc ročného života ponavštevoval veľa ľuďmi kolonizovaných planét, aby sa nakoniec dostal sem, na planétu Zem, odkiaľ ľudia pochádzajú. Tu má totiž naplniť jeho misiu, ktorou je kľúčová rola Slovanov na čele s Ruským národom v procese transformácie chápania ľudskej existencie nami samotnými v súvislostiach života a sveta z kvantitatívneho na kvalitatívne. Čo sa jeho mladistvého veku týka, túto premenu spôsobil fakt, že sa cyklicky omladzuje, keďže to má v génoch.

  • Kolik vlastních klonů má Putin?

Ani mi v rámci organizácie to presne nevieme. Pri čísle tisíc sme to proste prestali počítať.

  • Odkud má Putin morfogenetické zbraně a na jakém principu pracují. Co všechno umí?

Viacrozmerné zbrane dokážu operovať naprieč viacerými dimenziami naraz. Týmito zbraňami Rusko disponuje už od konca druhej svetovej vojny. Pracujú na princípe kontinuality, tzn. pracujú na princípe presne opačnom, než na ktorom je postavená naša súčasná dimenzia a naše súčasné chápanie a vnímanie života a sveta, ktoré stojí na princípe kvánt. Čiže na princípe najmenších možných dávok všetkého, čo si dokážeme predstaviť. Proste najmenšie možné jednotky existencie. No a k druhej podotázke, ich možnosti sú v podstate neobmedzené. Čo si človek dokáže predstaviť, toho sú schopné. Oveľa podstatnejšie však je, že to nemusia byť nutne zbrane. Hoci sú na jednej strane ničivé, na druhej stane však môžu byť aj tvorivé. Čo premenené na drobné znamená, že sú to aj takzvané materializéry, ktoré dokážu materializovať, čiže vytvoriť v podstate čokoľvek, na čo je človek schopný pomyslieť a čo si je schopný predstaviť. Nehľadiac na čas priestor, hviezdnu sústavu, galaxiu, vesmír, univerzum, dimenziu, ani megaverzum.

Historie a současnost lidské rasy jako druhu
  • Jaká je časová osa zasetí planety Země lidmi?

Pred približne desiatimi až dvanástimi miliónmi rokov, prišla na Zem prvá kolonialistická únia mimozemšťanov, ktorá sem zasiala čiernu, resp. negroidnú rasu na územie dnešnej Afriky. Pred približne piatimi až šiestimi miliónmi rokov prišla druhá kolonialistická únia, ktorá priniesla žltú resp. mongoloidnú rasu, na územie dnešnej Ázie. Nakoniec prišla najmladší rasa, ktorá je biela, čiže europoidná na územíie Európy, ktorú sem samozrejme priniesla tretia vlna mimozemských kolonialistov. Časovo je to s bielou rasou ale dosť rozporuplné, pretože jedny interné zdroje v rámci organizácie uvádzajú, že je stará jeden a štvrť až jeden a pol milióna rokov a druhé interné zdroje organizácie operujú s vekom bielej rasy dva a pol až tri milióny rokov. Tá druhá teória je skôr takým zbožným želaním ľudí bielej rasy urobiť sa staršími, ale všetky relevantné dôkazy ukazujú skôr na prvú spomínanú, čiže mladšiu variantu. Jěšte doplněk k otázce. Je pravda, že v čase, když přišla na Zem mongoloidní rasa, došlo k rozdelení kontinentů? Áno, vznikla štvrtá rasa. Na celom americkom kontinente vznikla pôvodná rasa pre nás známa ako Indiáni a v Austrálii to boli Aborigéni, čiže pôvodní Austrálčania.

  • V Jemenu je prý klíč k lidským bytostem, kdo ho tam umístil a co má znamenat?

Tu by bolo dobré povedať, že to nie je celý kľúč k ľudským bytostiam, ale len ďalšia časť extrémne zložito zašifrovanej skladačky obsahujúcej mimoriadne cenné informácie, časťou ktorých je aj kľúč k pochopeniu podstaty ľudskej existencie. Ďalšie dve časti tejto skladačky boli nájdené v Iraku a v Sýrii. S najväčšou pravdepodobnosťou boli vytvorené zo strany Annunaki, pričom si v rámci organizácie stále nie sme istí, či to boli Annunaki dobrí – Elohim alebo zlí – Nefilim. Čo sa druhej podotázky týka, z toho, čo o danej veci zatiaľ vieme je, že tí, ktorí ju vytvárali, si dali veľmi záležať na tom, aby roztrúsili celú túto skladačku tak, aby sa jej jednotlivé časti hľadali len veľmi ťažko, a keď ich už aj niekto nájde, tak aby boli len veľmi ťažko rozšifrovatelné.

  • Vědci zjistili, že v lidské buňce není zakódováno stárnutí člověka. Co je tedy příčinou stárnutí člověka?

Na túto pomerne zložito znejúci otázku je veľmi jednoduchá odpoveď. Je to vedľajší efekt degradácie ľudskej DNA z dvanástich len na dve špirálovité závitnice. Tie závitnice tam síce sú, ale sú takzvané spiace, bez využívaného potenciálu. Aktívne v procese využívania DNA sú len dve, pričom zvyšných desať sa momentálne nezapája do procesu prenosu genetického kódu. To spôsobuje starnutie ako vedľajší efekt, pretože proces starnutia, ktorý pri dvanástich aktívnych závitniciach nebol, teraz len pri dvoch aktívnych závitniciach nielen že vznikol, ale ho jednoducho nemá čo brzdiť.

  • Co je to smrt?

Smrť je prirodzený proces, ktorý umožňuje dotváranie čriepkov karmy pre každého človeka. Karma existuje na základe reinkarnácie, čiže opätovného a následného prevtelenia. Bez smrti, myslí sa tým fyzického skonania ľudského organizmu a nielen ľudského, ale aj zvieracieho, by nebolo možné zachovať kolobeh života a tým pádom teda ani rovnováhu na celej tejto našej planéte.

  • Byly nalezeny kosterní pozůstatky „obrů“ – lidských koster obřích rozměrů. O jaké bytosti šlo?

Jednalo sa o takzvaných protoľudí, čiže ľudí, ktorí boli v určitom štádiu vývoja, ktorý sa ukázal ako neefektívny a neproduktívny. Ako reakciu na to museli urobiť mimozemské kolonialistické únie zásah do ľudskej DNA, aby svoju predošlú chybu napravili a zmenšili rozmery tiel ľudských bytostí natoľko, aby ich udržiavanie nebolo príliš energeticky a časovo náročné.

Děkuji Peter za dnešní rozhovor. Mám dobrý pocit ze stoupající úrovně našich relací a vám milí čtenáři chci popřát jediné, nebojte se ptát.

 Exkluzivně Peter a Jirka

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *