Otázky a odpovědi Petra Insidera 7.

Je tady sedmý díl otázek a odpovědí s Peterem Insiderem, v psané podobě tak, aby jste se mohli vracet pro střípky do skládaček pochopení nepochopeného. Sestavil jsem několik vašich otázek a Peter na ně odpovídá. Vaše otázky mi nadále posílejte na email prvopodstata@email.cz nikoliv do diskuse pod článkem. Sestavím je pro příští díl seriálu – Otázky – odpovědi Petera Insidera. Na koho se nedostalo, nezoufejte, jste v pořadí máme v plánu ještě mnoho dalších relací. jirka woodman.

Dřív než začnete číst tento rozhovor, je třeba si uvědomit, že vám předkládáme informace s vysokou mírou relevance, ale neděláme si patent na fakta, rozum a pravdu tak, jako jiní.

Peter a Jirka

Fenomény časoprostorových paradoxů
  • Jaké jsou možnosti a způsoby paralelního vnímání různých realit?

Existuje nepreberné množstvo možností a spôsobov ako vnímať rôzne reality, najčastejšie sa však tak deje pomocou bdelého spánku, to znamená, keď je človek v akomsi polosne, prípadne v určitých stupňoch meditácie, alebo pri astrálnom cestovaní. Vtedy sa človek dostáva do inej roviny vedomia a vyšších foriem zmyslového vnímania. Na základe tohto je potom človek schopný vnímať nielen našu, ale aj iné reality, ktoré môžu, ale aj nemusia byť viac, či menej odlišné, alebo totožné z našej realitou. Niekedy sa však môže stať aj to, že si človek dokonca dokáže vytvoriť vlastnú realitu, ktorá nikdy nikde neexistovala, ale je akýmsi spojením iných realít, ktoré si on sám pred tým navnímal, do ktorých sa dostal a dojmy a spomienky, na ktoré si uložil v pamäti a vo svojej hlave.

  • Co jsou to časoprostorové bubliny a na co se dají používat? Má pobyt v těchto bublinách nějaké negativní účinky na člověka?

Časopriestorové bubliny sú vreckové vesmíry, ktoré dokážu vytvoriť na špeciálnu vojenskú techniku zamerané korporácie v našej realite, najčastejšie Monarch a Kruger, pričom ich využívajú prevažne na vedecko-výskumné účely, alebo ako mosty. Jedná sa o premostenia medzi našou a inými realitami, prípadne akýmikoľvek inými formami existencie, vo forme napríklad iných hviezdnych sústav, galaxií, vesmírov, univerz, dimenzií, prípadne megaverz. Časopriestorové bubliny ako mosty majú oproti našej bežnej realite strategickú výhodu v tom, že majú veľmi špecifické vlastnosti, ktorými naša realita nedisponuje, resp. sú v istých ohľadoch podstatne stabilnejšie. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní o tom, prečo je výhodné ich mať, je aj to, že ich je možné vytvoriť ľubovoľný počet, pričom to nebude mať na našu realitu žiaden negatívny vplyv. Čo sa druhej otázky týka. Negatívne vedľajšie účinky na ľuďoch neboli zaznamenané zatiaľ žiadne. S pojmom „zatiaľ“ je treba operovať preto, lebo ešte o týchto záležitostiach ako organizácia nemáme dostatočne veľké množstvo informácií a dát na to, aby sme to mohli zodpovedne vyhlásiť. Doteraz sa však nevyskytlo nič negatívne. Čo však vieme je to, že ľudia, ktorí sa do časopriestorových bublín dostali, v tejto realite nestarnú. Zaujímavé je to, že existujú tri základné príznaky vstupu do časopriestorovej bubliny, ktoré sa prejavujú približne 10 – 20 sekúnd pred vstupom do nej. Je to rozmazaný a roztrasený obraz vnímania videnia plus, všetky farby rozbité na tri základné – červenú, zelenú a modrú, veľké hučanie zvnútra hlavy a tak nakoniec pálenie na celom povrchu tela. Po tom sa človek zrazu cíti unavený a žmurkne. Počas tohto žmurknutia sa človek ocitne v časopriestorovej časovej bubline, v ktorej môže žiť niekoľko rokov, ale aj desaťročí.

  • Jaký má Peter názor na sny? Co to jsou lucidní sny?

Sen je v podstate extrahovanie reality, ktorú človek poznal a na ktorú si dokáže spomenúť, prípadne sú sny deformáciou reality, a to takou, akú by si človek prial zažiť. Na druhú otázku, čo to vlastne sú lucidné sny, na to je veľmi jednoduchá odpoveď. Sú to priesaky spomienok človeka z inej, mnohokrát aj paralelné reality. Pojem „častokrát“, je potrebné povedať preto, že nie vždy je tomu tak. Niekedy sa stane, že sa človek ocitne v úplne inej, než paralelnej realite, je z nej dezorientovaný a vtedy sú lucidné sny krajne nepríjemné. Pretože lucidný, znamená extrémne realistický sen.

  • Co je to Mandelův efekt? Jak se odlišuje od Déjà vu?

Mandelov efekt sú v podstate spomienky človeka na jeho pobyt v inej realite. Sú také reálne a realistické, až je človek schopný sa pohádať s ľuďmi, ktorí mu budú tvrdiť, že zažil niečo iné a pri tom budú hovoriť pravdu. Tento efekt je u ľudí veľmi častý a hovoríme tomu takzvaná astrálna forma Matrixu. K druhej podotázke, ako sa líši od Déjà vu, no tak tam je veľmi zásadný rozdiel. Okrem samotnej podstaty, tzn. že pri Mandelovom efekte si človek spomína na niečo, čo v skutočnosti nezažil, kdežto pri Déjà vu má pocit, že už to zažil. Okrem tohto elementárneho rozdielu je tu ešte jeden ďalší. Kým Mandelov efekt sa deje výlučne na fyzickej, tak Déjà vu jedine na astrálnej úrovni.

Základní zákony jako nejen pilíře vesmíru, ale taktéž naší existence
  • Existují skutečné zákony vesmíru, které byli přestavěny na otrokářský řád? Zákon kauzality – příčina, následek, Zákon polarity, Zákon resonance, Zákon rytmu a vlnění, Zákon analogie, Zákon mentality?

Áno tieto zákony naozaj existujú, a sú nastavené ako otrokárske zákony. Boli tu v podstate vymenované všetky spomínané zákony, ktoré majú masy ľudí zotročovať. Ako funguje toto zotročovanie? Odpoveď je jednoduchá. Ľudia nesmú premýšľať, prečo je tu kauzalita. Predsa je logické, že existuje súvislosť a súvzťažnosť medzi príčinou a následkom. Prečo máme napr. polaritu, ktorá je veľmi podobná, ale nie celkom totožná s dualitou. Myslí sa tým ako plus a mínus, juh a západ, sever a juh, prípadne jin a jang. Alebo na čo je nám rezonancia, to znamená základné frekvencie, ktoré rezonujú na určitých špecifických vibráciách, pričom vydávajú určité špecifické energie. Tieto energie sú buď biele, tzn. stavebné, čiže konštruktívne, alebo čierne, tzn. deštruktívne, čiže demolačné. Presne to isté je aj so zákonom rytmu a vlnenia, ktorý hovorí o pozitívnych a negatívnych energiách v rytmoch a formách tohto vlnenia. Tiež sa dá charakterizovať rovnako, ako zákon rezonancie. Buď sú to rytmy tvorivé, alebo ničivé. Kde rytmy vytvárajú buď tvorivé, alebo ničivé sily. Čisto iba pomenovanie vlnenia je totiž to zlé. Každá jedna vlna je totiž to akýmsi prirovnaním, pričom každé prirovnanie by sa dalo charakterizovať, ako štvornohé zviera, krívajúce na jednu nohu. Proste je to celé zle. Tak isto mentalita. Hovorí sa tomu, že ten, alebo onen národ má takú, alebo onakú mentalitu. Takže prečo vlastne existuje otrokársky, poriadok? Pretože nad kauzalitou, polaritou, rezonanciou, rytmom, či mentalitou sa neslobodno zmýšľať. Jediné, čo od más ľudí svetové elity chcú je, aby veci ktoré nutne nemusia byť faktami, prijali ako fakty, aj keď faktami nie sú. Tieto „fakty“ sú len časťou reality, ktorá je do veľkej a významnej miery zmenená práve z dôvodu umelého navodenia pocitu osamotenia u jednotlivcov so slobodnou vôľou. Cieľom elít je totiž slobodnú vôľu jednotlivca zabiť a zničiť.

  • Mohl by Peter vysvětlit, proč byl svět vytvořen duálně, když existují hermafroditní bytosti, coby tvůrci této reality, přičemž svět směřuje k jednotě?

Svet bol vytvorený určitým spôsobom. Nedá sa jednoznačne povedať, že by bol vytvorený duálne vyslovene za zlým účelom. Faktom totiž je, že nebyť určitej formy duality, nemohli by sme existovať ani my. Rovnako tak, ako nemôže muž existovať bez ženy, biela bez čiernej, či dobro bez zla. Hermafroditi sú len akýmsi experimentom a ukážkou toho, že to všetko môže ísť bez aj duality, ale len vo veľmi malých množstvách. Rozhodne však prísť a tvrdiť, že je dualita zlá, prípadne že by ju bolo potrebné odstrániť, je veľmi zjednodušený pohľad na našu existenciu. V jednote a singularite totiž momentálne nie sme schopní existovať.

  • Rovnováha. Symbol soudnictví, funguje též ve vesmíru? A jak se dá pochopit lidským emocionálním rozumem, který ostatní entity postrádají, jaký je princip morálního smyslu. Nebyl nám implantován v rámci různorodého pohledu na svět v rámci matrixu?

Áno, jednoznačne sa dá potvrdiť, že rovnováha existuje aj v rámci celého vesmíru, ale aj všetkých iných foriem existencie. Rovnováha sa nedá pochopiť ľudským emocionálnym rozumom, aj keď nie je pravda, že iné vysoko vyspelé entity postrádajú emocionálny a morálny princíp. Oni ním disponujú. Rozdiel je však v tom, že majú iné morálny a emocionálne hodnoty, než ľudia. To znamená, že sa nezdráhajú niekde odobrať veľmi veľa a tvrdo len kvôli tomu, že inde bolo príliš veľa pridané a robia tak preto, aby zachovali rovnováhu. Tak isto nemajú vôbec žiadny problém niekoho zabiť, či niečo zničiť, pretože niekto bol zabitý a niečo bolo zničené. Je to jednoducho iné chápanie života, sveta a existencie, ako máme my. Iné však neznamená zlé. Teda ani lepšie, ani horšie, ako naše. Je to jednoducho iná forma kvality chápania, ako je tá naša. Iná však neznamená horšia ani lepšia. Jednoducho iná. My ako ľudia, máme morálny princíp implantovaný preto, lebo sme boli stvorení za účelom genetického experimentu niekoľkých mimozemských rás a bol nám implantovaný preto, aby mohli v praxi vyskúšať, čo by sa stalo, keby evolucionalizovali ich DNA na spôsob otvorenia myslí pre morálne a emocionálne princípy. Aj keď je pravda, že tento systém sa hojne ujal aj v rámci zotročovania v matrixe, ale to už bol sekundárny efekt plánovania materských mimozemských rás na to, aby mohli ovládať ľudstvo prostredníctvom globálnych elít. Pretože toto pôvodne v prvom pláne nebolo. Jednoducho to nebolo jeho súčasťou.

  • Soutěživost, skvělý plán na zotročení lidí. Čí to byl nápad?

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá, bol to skvelý nápad jednak mimozemských bytostí, ktoré prišli a kolonizovali Zem inteligentným životom, rozumejme tým ľuďmi. Do konca a dokonalosti bol dotiahnutý manipuláciou DNA zo strany globálnych elít, ktoré naivne veria tomu, že kontrolujú ľudstvo a pri tom si neuvedomujú, že se na vrchole pomyselnej pyramídy sa nenachádzajú ľudia, ale hybridy respektíve mimozemšťania.

Exkluzivně Peter a Jirka

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *