Otázky a odpovědi Petera Insidera 9.

Máme tady devátý díl otázek a odpovědí s Peterem Insiderem, v psané podobě tak, aby jste se mohli vracet pro střípky do skládaček pochopení nepochopeného. Sestavil jsem několik vašich otázek a Peter na ně odpovídá. Vaše otázky mi nadále posílejte na email prvopodstata@email.cz nikoliv do diskuse pod článkem. Sestavím je pro příští díl seriálu – Otázky – odpovědi Petera Insidera. Na koho se nedostalo, nezoufejte, jste v pořadí máme v plánu ještě mnoho dalších relací. jirka woodman.

Dřív než začnete číst tento rozhovor, je třeba si uvědomit, že vám předkládáme informace s vysokou mírou relevance, ale neděláme si patent na fakta, rozum a pravdu tak, jako jiní.

Řeč jako prostředek (ne)dorozumění

Kdy, proč a jakým způsobem došlo k rozdělení řeči?

K rozdeleniu reči došlo približne pred jeden a štvrť až jeden a pol miliónmi rokov a nastalo jako dôsledok toho, že približne v tom čase sa odhaduje vznik tretej, najmladšej, čiže bielej rasy. Sú aj iné dokumenty hovoriace o tom, že biela rasa má dva a pol až tri milióny rokov, takže je približne raz tak stará, ale tieto dokumenty nie sú hodnoverne preverené. Preto sa vychádza z toho že biela rasa vznikla približne pred jeden a štvrť až jeden a pol miliónmi rokov. Vtedy sa mali rozdeliť reči na pät až desať jazykov na základe toho, že sa začali miešať rasy medzi sebou, kvôli pohybu obyvateľstva na Zemi v rámci kontinentov. To je jedna etapa a druhá etapa rozdelenia reči sa počíta na osemsto tisíc až milión rokov dozadu. No a tam to už nebol prirodzený proces na základe nejakých štandardných javov v rámci Zeme, ale zasiahli do tohto procesu vyslanci prvotvorcov, ktorí umelo rozdelili jazyky najprv na niekoľko desiatok a potom na niekoľko stoviek tak, ako ich poznáme dnes. A účelom tohto rozdelenia, bola ľahšia manipulácia – ovládanie s ľudí, respektíve celej ľudskej rasy.

Existuje univerzální jazyk, kterým se dorozumívají všechny mimozemské bytosti?

Áno existuje, je to forma telepatickej komunikácie, kedy sa v rámci možností a schopností videnia tých-ktorých mimozemských rás vytvorí v ľubovoľnom rohu tohto videnia menší obraz a komunikácia prebieha formou zobrazovania premietaného filmu, ktorý však nie je sprevádzaný priamou rečou, ale niečím podobným ako komentovaný dokumentárny film. Je dôležité povedať, že a tento komentár funguje formou zrozumiteľnej reči pre tú-ktorú konkrétnu rasu a je tomu tak preto, že je preložiteľný univerzálne, do všetkých rečí, keďže sa jedná o jednotný komunikačný a dorozumievací prostriedok. Tak isto sa týmto prostriedkom dokážu dorozumieť s ostatnými rasami aj ľudia, akurát s tým rozdielom, že im za účelom ľahšej manipulácie a kontroly, bola táto schopnosť odobraná a musia sa ju znovu pracne naučiť.

Resonance, jako dobrý sluha, ale špatný pán

666 – xxx – www – čárkový kód a další manifestace satanského kódu, co je to za způsob mainipulace lidských bytostí? Jaký má na ně resonanční dopad?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že už samotné pomenovanie „satanský kód“ je tak trochu poňaté z náboženskej, biblické formy, ale jedná sa v podstate o fakt, že každá jedna forma existencie má tri základné stránky, základné vrstvy. Dobrá – biela, alebo svetelná, čiže konštruktívnka, neutrálna – priehľadná, alebo šedá a zlá – čierna, tmavá, čiže deštruktívna. K týmto trom druhom energie sa môžu otvoriť rôzne druhy portálov a práve k negatívnemu druhu existencie sa otvárajú portály spomínanej manifestácie deštruktívneho, čiže čierneho kódu a spôsobujú manipuláciu ľudí na základe podprahového vnímania. Za šťastie v nešťastí možno v tomto prípade považovať fakt, že sa jeho rezonančné vplyvy týkajú len negatívne mysliacich, hovoriacich a konajúcich ľudí, z ktorých vysáva energiu. Na pozitívne mysliacich, hovoriacich a konajúcich ľudí to nemá žiadny vplyv, pretože sa od nich táto energia v rámci vesmírneho zákonu zachovania energie odráža.

Jaký je resonanční vliv na člověka ve formě antény u špatného zvolení tetování (Tatoo)?

Veľmi veľký, pretože tetovanie funguje naozaj ako špecifický druh antény na priťahovanie energie, takže skôr, než si niekto zvolí určité tetovanie, mal by najprv zájsť za na to príslušným odborníkom, ktorý bude schopný definovať energetickú charakteristiku jeho osobnosti, alebo energetickú charakteristiku jeho aury. Vo väčšine prípadov to žiaľ býva tak, že tetovania nekorešpondujú s energetickými profilmi ľudí a na ich majiteľov priťahujú veľmi veľa negatívnych energií a živoných situácií. Ak je však tetovanie na základe energetického profilu zvolené správne, tak človeku nielenže napomáha liečiť fyzické či psychické choroby, ale aj odvracia od neho rôzne iné druhy problémov.

  Mohl by Peter vysvětlit, kdo řídí hudební průmysl, jak rozeznat manipulaci od příjemného a zda je frekvence komorního “A“ (ta dobrá) skutečně 432Hz místo stávající 440Hz?

Hudobný priemysel riadia svetové elity, ktorým sa hovorí okrem iného tieňová vláda. Sú to rôzne záujmovo mocenské skupiny ako napr. slobodomurári, illumináti, sionistami, Lionisti, Rotariáni, P2, Rímsky klub, prípadne Bildenberg a pod. Každý z nich má svoje dopredu určené pôsobisko. No a na základe zmieneného komorného „A“ od ktorého sa odvíjali hudobné skladby je naozaj 432Hz hodnota konštruktívneho, čiže pozitívneho komorného „A“. Takže to ktoré pozitívne ovplyvňovalo ľudí v podprahovej rovine k pozitívnemu mysleniu a konaniu dobrých skutkov. To, ktoré je v podprahovej rovine dnes, ovplyvňuje ľudí negatívne. Je to 440Hz, ktoré by sme v podstate mohli charakterizovať ako mínus a 432Hz ako plus. Kvôli tomu, od akej základnej frekvencie sa odvíjajú jednotlivé piesne, sa prejavuje aj pozitívny, resp. negatívny vplyv jednotlivých piesní, ktoré ľudia počúvajú. To znamená, že ten kto sa chce vyhnúť negatívnym vplyvom v rámci hudby, ktorú počúva, by si mal tieto frekvencie zistiť. Po prechode na komorné „A“ s frekvenciou 440Hz na prelome 70-tych a 80-tych rokoch ľudia z hudobného priemyslu skúšali, ako budú ľudia reagovať na masové ovplyvňovanie. Dá sa povedať, že to ovplyvnilo aj pád celého východného bloku, kedy sa rozpadol Sovietsky zväz a následne na to padli jednotlivé režimy v bývalých socialistických štátoch na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. To je taká kuriozita a zároveň dôkaz toho, čo všetko dokáže s ľuďmi podprahové vnímanie urobiť.

Co si Peter myslí o Reiky a podobných procesech zasvěcení?

Reiky je veľmi podobný princíp ako všetky ostatné východné smery, ktoré sú ďaleko viac filozofiami ako náboženstvami. Jedná sa o systém zasvätenie do všeobecných znalostí, ktoré dokážu ľuďom do významnej miery pomáhať. Zasvätenec v reiky dokáže liečiť ako od fyzických, tak aj od mentálnych chorôb. Dokáže priniesť úspech v pracovnom i osobnom živote. Vyplýva z toho všeobecný pocit šťastia a spokojnosti, ale to len do určitej miery. Nad itstou hranicou zasvätenosti sa už totiž začne hlásiť ego, kedy človek prejde negatívnym spätným procesom sebauvedomenia. Následky sú také, že si človek si uvedomí, že je schopný danú situáciu využívať vo svoj prospech a výrazne v neprospech iných, ktorí sú v danej pyramíde respektíve v hierarchii pod ním. Ba dokonca by sa dalo povedať, že nielen využívať, ale aj zneužívať. Dá sa to ilustrovať na pomerne jednoduchom príklade. Keby sme si vzali určitú pomyselnú jednotku, akési množstvo zdravia, šťastia a spokojnosti, tak zrazu to ten človek nechce robiť nezištne a nechce sa rozdávať, ale začne fungovať na princípe: „Dobre tak vy čo ste podo mnou dostanete po jednej, ale to len vtedy, ak ja ako výsledok vášho úsilia dostanehm minimálne päť, alebo aj desať. Inak sa mi to neoplatí robiť.“ Ale treba povedať, že toto nie je problém len Reiky, ale je to problém všetkých týchto východných náboženských, filozofických a ideologických smerov.

     Matrix, jako mentální past lidí

      Před pár lety se z personálních ředitelů ve firmách, stali ředitelé pro lidské zdroje. Když jsem to viděl poprvé, vzpomněl jsem si na Morfea z Matrixu, jak držel duracel baterii a říkal Neovi – chtějí z nás udělat tohle. Jak lze tohle chápat?

Odpoveď sa v podstate nachádza priamo v tejto otázke, kde vlastne z človeka ako z konkrétnej jedinečnej entity existencie, chcú vytvoriť anonymný článok dodávania energie, ktorý je len súčasťou nejakého anonymného systému bez emočných procesov. Nie je podstatné či je to systém výrobný, finančný, konzumný, alebo akýkoľvek iný. Dôležité je, že je len obyčajnou chladnou časťou procesu. Proste všetko je len proces, vrátane simulovaných emócií a medziľudských vzťahov. Podľa najnovších procesových tórií sú všetko len nejaké procesy. Preto má paralela s človekom nahradeným baterkou veľkú symboliku v tom zmysle, že vyslovene charakterizuje nový pohľad na človeka. Ak sa tá baterka vybije, alebo aj vytečie, tak ju jednoducho vymeníme za inú. Vybitie znamená syndróm vyhorenia, vytečenie zase smrť. Sú to jasné odkazy na štandardné deje a procesy, na dnes bežne odohrávajúce sa javy a fenomény, ktorých sú ľudia obeťami v rámci extrémnych pracovných nárokov.

V Ubuntu se píše o třech základních fenoménech na zotročení lidstva.

 1. Rodné číslo
 2. Finanční systém.
 3. Církve

      Jaký je na to Peterův názor?

V prvom rade to podobne ako v predchádzajúcej otázke je rodné číslo, pretože ho každý potrebuje, alebo by mal mať, pretože keď ho nemá, tak je okamžite problém v štandardnej spoločnosti. No a to znamená, že keď sa narodí malé dieťa, ktoré vlastne netreba brať ako malé dieťa, ale ako malého človeka a je mu pridelené nejaké rodné číslo, ktoré je v podstate akousi značkou na základe ktorej ho môžu zaradiť do systému, tak je mu niečo takéto len na príťaž. Keby človek nemal rodné číslo, bol by do systému nezaraditeľný, tým pádom pre systém nepoužiteľný a nenastal by tam ten stádový efekt. Nedá sa tvrdiť, že musí nastať u všetkých ľudí, ale na základe toho, že už má nejaké základné identifikačné znaky, medzi ktoré okrem iného patrí aj rodné číslo, tak ho je možné niekam zaradiť. Takže ten, kto nemá rodné číslo, prakticky vzaté, nie že by nebol identifikovateľný vôbec, ale nie je tak jednoducho identifikovateľný. Toto je jeden aspekt. Druhý aspekt je spomínaný finančný systém, t. j. monetárne zotročenie ľudstva. To je štandardný pohľad kvantitatívneho ponímania spoločnosti, kde je bežné pýtať sa „Koľko?“. Trebárs koľko je hodín, koľko máš kamarátov, koľko máš peňazí a stále je tam „Koľko?“. Finančný systém bol aj dávno predtým, ale v rámci modernej spoločnosti vieme, že zhruba pred piatimi až šiestimi tisíckami rokov Feničania vynašli peniaze. Finančný systém je nefér. Zotročuje na základe jednoduchého princípu devalvácie. Napr. človek, ktorý pracoval za určitú mzdu a síce nemusí byť bohatý, no môže sa mať relatívne dobre, zrazu príde o svoj životný štandard preto, lebo hodnota peňazí sa totálne prepadne. Vzhľadom na dve krízy, čiže čierny štvrtok 1929 a teraz nedávno august 2008, tak s ohľadom na tento vývoj mnoho popredných ekonómov nedáva súčasnému monetárnemu systému dlhú životnosť. Buď sa to celé zrúti a nastane reforma od základu, alebo prejdeme na barter, výmenný obchod tovar za tovar, služba za službu, resp. tovar za službu. Tretí aspekt sú cirkvi, respektíve náboženstvo. Tak tu je zase možnosť a schopnosť fanatizácie ľudí, na základe určitých vier a povier v bytosti, ktoré nikto nikdy nevidel a ľudia sú schopní kvôli týmto vieram a poverám ísť aj do vojen a zabíjať sa. Ak ľudia dokážu viesť konštruktívny dialóg, tak nie je dôvod dehonestovať žiadnu cirkev či náboženstvo. No žiaľ cirkevný a náboženský fanatizmus je jasným dôkazom toho, že ľudia sú prostredníctvom náboženstva veľmi ľahko manipulovateľní a voči tomuto fanatizmu treba bojovať.

    Čas jako nepředvídatelná veličina

Zkracování času. V poslední době je nemožné stihnout to co dříve, co se děje z časem?

Áno, čas sa doslova a do písmena skracuje najmä za posledných desať, pätnásť rokov a je to spôsobené tým, že sa blíži prerod z našej do 5D dimenzie. Nie je to extra komplikovaná odpoveď na túto zdanlivo zložito znejúci otázku, pretože čas tiež nie je konštantná, ale relatívna veličina a tak isto to platí aj pre jeho plynutie.

Proč se historie stále opakuje? Když jsem byl v sazka aréně na koncertu, došlo mi to. Starý Řím, jen chléb a hry se musí platit.

Je to preto, lebo ľudstvo, jednak ako civilizácia a jednak ako rasa, stále robí veľké množstvo tých istých chýb, z ktorých sa nepoučilo a tak priebehu času vznikli určité časové slučky dejín, ktoré sa neustále opakujú. Vlastne vždy kvôli jednému a tomu istému typu chýb stále rovnako padáme na nos. Tá vata je iná, to pozlátko je rozdielne, ale v bledomodrom, v ružovom, vo fialovom, proste v rôznych farebných odtienkoch je jadro problému vždy rovnaké. Toto je podstata. Takže pokým sa z týchto chýb nepoučíme, tak nielen ako civilizácia, ale aj ako rasa budeme padať na nos zakaždým, keď sa dostaneme na koniec tejto slučky.

Exkluzivně Peter a Jirka

 

 

4 komentáře: „Otázky a odpovědi Petera Insidera 9.

 • 2.11.2017 (12:32)
  Permalink

  Dobrý den,
  S tou změnou A z 432 Hz na 440 Hz nemáte uplně pravdu. Dovolím si poskytnout přesnější informace..

  K této změně došlo již v roce 1939 a ten kdo tuto změnu celosvětově protlačil bylo Německo respektive J.Goebbels.

  První pokusy o tuto změnu byly již v roce 1910 přes Rockefelerovu nadaci ,která na toto poskytovala finance.

  Prvnotní snahy o změnu byly hudebníky zavrhnuty.

  Až v roce 39 se kartelu britu,američanu a němcu povedlo tuto změnu protlačit.. přes Britský standardizační institut – na tlak právě Goebbelse.. (podle mě byl jen postava, ktera to měla protlačit,navrhnout)

  Toto se váže na komplot korporaci/států sahající do počátku 20stol. (rockefeler,ATT,GE,NBC,BBC…) co se týká kontroly radiového vysílání,změná A je jen důsledek jejich vyzkumu… když totiž přišli na to jakou májí ruzné frekvence vliv na lidskou psychiku započali plány na kompletní kontrolu radiového vysílání + změny např. již zmíněného A..

  Jak mnozí ví spousta amerických korporaci a velikánů té doby Hitlera podporovala… i samotná eugenická společnost byla založena v USA. Z této jejich eugenické myšlenky čisté rasy vznikl nacismus..

  např. Standard Oil (Rockefeller) byla po válce obviněna Federalnim soudem. Protože se ukázaly jejich vazby na IG FARBEN (chimera bez které by 2 sv ani nezačla)

  To samé s Prescotem Bushem a jeho finanční podporou nacistů..

  Můj názor:

  Hitler byl jen vějička, někdo na koho se případny nezdar může hodit… byl plně podporovan a do jisté míry a do určitého času (dokud nebylo jasné jak to dopadne) byl řízen korporacemi ,včetně dobrých vazeb na sionistické židy kteří ho taky pěkně dotovali… a vše krásně posloužilo svému účelu..

  Korporace díky válkám jen a jen vzkvétaly + šlo o patentovou válku (viz informace ohledně IG FARBEN) a upevnění moci a kontroly , kdy moc jednotlivých států začla upadat pod tíhou moci a vlivu nadnarodních korporací. Židé dostali svůj vysněny stát – tak jak to v několika rozhovorech popsal sám Rothshcild (že hlavně díky nim je dnes stát izrael)

  A díky holocaustu , kdy shodou náhod umírali jen prostí židé a né ti bohatí co ovládali banky ,velké firmy atp. (proti kterym hlavně hitler vedl svou retoriku a štval lid)

  A od té doby jsou židé ,brání jako národ kterému bylo strašně ublíženo a nikdo jim nesmí říct ani pul slova jinak je okamžitě označen za antisemitu , i přesto že lze vidět ,že sionistická elita kontroluje finance,media,holywood atd.. a tudíž připomínky o střetu zájmů jsou na místě..

  Sionisté zkrátka nechali povraždit vlastní lidi jen aby dosáhli svého, pro ně to byla nepodstatná obět aby ziskali větší kontrolu a moc…(ono totiž podle nich .. není žid jako žid…)

  A tak si tady všichni žijeme v gargantuovské lži 🙁

  Reagovat
 • 12.5.2017 (11:21)
  Permalink

  Dobry den,
  chcela by som sa Petra Insidera spytat ohladne 5 Dimenzie, ze ci sa rozdelia momentalni priatelia, partneri, rodiny, deti…pri prechode do 5 D…ak ano, zda sa mi to velmi bolestne…ale ako hovorite, karma je svina…rada by som vsak vedela, co sa s tym da robit – ak sa s tym da vobec nieco robit…dakujem za odpoved, Iveta.

  Reagovat
 • 15.4.2017 (19:43)
  Permalink

  Dobry den . posloucham vas uz delsi dobu a velice mne zajima vase vedeni je mne 20 a mam rad kdyz se mluvi na plnou pusu kdyz to tak napisu 😀 .. chtel bych znat vas nazor na osobu s jmenem Claude Vorilhon (rael) ,co zkoumam vedeni tak uz jsem narazil na ledakoho a vsichni maji jistou spojitost ..pokud smeruji dobre tak rael mluvi a prosazuje pravdu na nic nespravneho jsem u nej nenarazil ,prosim odpovezte mne na email nb sem do komentaru a nebo na sv budu poslouchat zatim naschledanou a dekuji

  Reagovat
 • 7.2.2017 (18:59)
  Permalink

  Již jen občasně připluji a přečetl jsem 6 a 9.Je to tak jednoduché a složité zároven.Něco je přesné,něco nepřesné a něco šité horkou jehlou.A tak jen co si vzpomenu-Nehažte všechny mimozemštany a entity do jednoho pytle.Někteří pouze pozorují,jsou zvědaví a nezasahují.Ano mají lidské schránky a vy nejste na ůrovni je rozpoznat.Lidstvo je hloupé a jde špatným směrem.Vina elit,jejich ega a mamonu.

  Jackson,Presley–Všichni snad jedou dál,až na ty kteří zde uvíznou.Jak jedou a kde,bylo podle práce a činů.
  ….
  Jsou brány,přes které běžný člověk nemůže projít.A jsou také,kde stačí vědět datum,čas a místo.
  …..
  Matrix-Kdo vymyslel rodné číslo,číslo domu,č.OP a další hovadiny,které vás ovlivnůjí nevědomky po celý život??Proč má měsíc max 30.31?Všude samé dvojky.Nechci zde psát nejhorší čísla na domech,na R.Č,nejhorší jména.Proč lidem kazit život,nic to nezmění a jen budou negativně přemýšlet.I tohle někomu vyhovuje–Jak přemýšlíš,tak přitahuješ.Stím taky hodně bojuji,když se na vás lepí entity všeho druhu a ovlivnují vaše každodení chování a nálady.Tohle běžný člověk nemůže nikdy pochopit.Už mě to neba,nechci ovlivnovat mysl.Redakce nacht email vymaže.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *