Abeceda záhadologie

 • ACIO (Alien/Advanced Contact Intelligence Organization) – Organizace s agendou kontaktu lidské rasy s jinými, nejen mimozemskými inteligentními rasami
 • A.L.U.E. (Automatic Limbotronic Unificated Engine) – Jeden z několika typů supervojáka, vhodný k zastávání funkce královny matky, hierarchicky výše postaveného jako běžní supervojáci
 • Andělé – lidmi vymyšlené představy o poslech prvotvůrců
 • Astrální bytosti – Jakékoliv živé bytosti, jejichž primární forma existence není fyzická, ale nehmotná
 • Astrální projekce – vize z astrálního světa ukazující možnou budoucnost našeho světa v symbolických obrazech. Díky tomu, že děje a procesy v astrálním světě se odehrávají rychleji a předbíhají děje a procesy fyzického světa
 • Astrální svět – jemnohmotná, tedy nefyzická realita existence
 • Astrální šepot – průvodní jev, který předchází a často i doprovází astrální projekce
 • Augumentation (Vylepšení) – bio-femto technologické vylepšení lidských bytostí
 • Biotechnologie – technologie skřížené s jakoukoliv živou formou existence
 • Black goo – známější jako černý gel, představuje skupinu inteligentních škodlivých bionano, anebo biofemto technologií
 • Bohové – lidmi uměle vytvořené idealistické představy o prvotvůrcích
 • Breatharian – člověk žijící z energie, který nepotřebuje příjmat potravu a jen velmi zřídka pije vodu
 • CERN – jedno ze špičkových pracovišť MSL = Monarch Solutions Ltd.
 • Cydonia – důležitá kolonie na Marsu
 • Channeling – forma astrálního spojení s nejrůznějšími bytostmi nefyzického charakteru existence
 • Council of 5 (Koncil 5) – instituce tvořená z pěti mimozemských ras dohlížející na vymezený sektor vesmíru do kterého spadá i naše planeta
 • DARPA – organizace Amerického ministerstva obrany pod jehož působností jsou realizované „černé projekty“  přísně tajné a vysoce rizikové záležitosti v oblasti vojenského výzkumu
 • Duch – spojení mezi fyzickým tělem a duší
 • Duše – astrální forma existence, jedinečná pro každou nejen lidskou bytost
 • Engineering (Inženýrství) – jakýkoliv proces technického a technologického zpracování
 • Femtotechnologie – nejmenší doposud vyrobené technologie s rozměry x10 (-15) v rámci mikrokosmu
 • Fringe sciences (Okrajové vědy) – veškeré druhy vědních disciplín, nekorespondující s oficiální vědou
 • Fifteen (15) – řadová členka (bezpohlavní bytost), v minulosti představující vedoucí roli v rámci organizace Labirint Group se zákulisním vlivem i na Numbers Group (Číselná skupina)
 • Ego (Velitel lidské bytosti) – primitivní forma našeptávání lidským bytostem
 • Gandalf – bývalý předseda velkého čarodějnického konvetu
 • H.A.A.R.P. (High Frequency Active Auroral Research Program) – zahorizontální radar (konstruktivní využití) zbraň hromadného ničení v možnosti ovlivňování počasí a působení přírodních katastrof (destruktivní využití)
 • Hot spot – malá komůrka, nacházející se mezi všemi 4 pracovními prostory srdce, sloužící jako vstup duše skrze ducha do těla
 • Humanoid – jakákoliv bytost se základními rysy stavby těla člověka, tělo skládající se z trupu, dolních, horních končetin, krku a hlvy
 • Hypnóza – stav navozený jako výsledek vnímání specifických podprahových podnětů
 • Inkarnace (vtělení)
 • Interdimenzionalita – víceprostorovost, jako specifický jev, charakterizující podstatu existence
 • Jamantau – přísně střežené vojensko-výzkumné středisko na Uralu, známé jako ruská Area 51
 • Jin-jang – princip protipólů, zároveň představující doplňování se a jednoty v dualitě
 • Kosmos – nejvšeobecnější možné označení pro fenomén umožňující fyzickou rovinu existence
 • Krüger – organizace snažící se o zachování existence naší reality a zlepšení poměrů v ní
 • Kundalini – nejsilnější energetické centrum člověka o kterém víme z Indických Véd
 • Labyrinth group (Skupina Labyrint) – skupina vysoce inteligentních mimozemských bytostí , snažící se o zachování vesmírných principů energetické rovnováhy
 • Limbo – časoprostorová výplň mezi jednotlivými fragmenty reality které jsou schopni lidé navnímat.
 • Magie – jakákoliv činnost, při které si lidé berou na pomoc astrální síly, anebo entity
 • Makrokosmos – jsou planety v hvězdých soustavách, tvořící galaxie které jsou ve vesmírech byť to částích dimenzí
 • Matrix – architektonicky vytvořený systém zneužívající všechny své členy v udržující klamné představě že jim pomáhá
 • Meditace – stav mysli lidských bytostí, jejímž výsledkem je změněný stav vědomí
 • Mikrokosmos – miniaturní vesmír – opak makrokosmu
 • Monarch – organizace ovládaná Nordiky pokoušející se o zničení celé dimenze
 • Nanotechnologie – miniaturní technologie s rozměry x10 (-9) v rámci kterých nemusí existovat technologie samotné, ale i továrny na výrobu ještě menších technologií
 • Numbers group (Číselná skupina) – organizace s rozdělením zodpovědnosti za jednotlivé segmenty nejen lidské, ale i mimozemské činnosti na Zemi
 • Observers (Pozorovatelé) – bytosti objevující se u klíčových událostí, kronikáři prvoptvůrců
 • Okultizmus – rituální channeling k astrálním bytostem vyššího vědomí, v četně prvotvůrců
 • Onion Earth (Cibulovitá Země) – skutečná struktura planety Země
 • Oz – střední a nejdůležitější vrstva planety
 • Paranormální jevy – jakékoliv jevy sestávající se mimo možnosti vysvětlení vědy anebo logiky
 • Parapsychologie –fyzické manifestace zvláštních psychologických schopností
 • Poltergeist – rozezlený duch připoutaný na Zem kvůli nevyrovnanému účtu, který se díky tomu fyzicky manifestuje
 • Prvotvůrci – vysoce inteligentní astrální bytosti, které jsou původci všeho, co existuje
 • Quantum Break (Kvantový zlom) – jakákoliv hodnota jakéhokoliv procesu při které se kvantitativní mění na kvalitativní
 • Quantum Jump (Kvantový skok) – hodnota, od které jaký koliv proces bude probíhat o hodně rychleji s menším odporem
 • Reinkarnace – (znovuzrození) opakované vtělení té samé duše do různých časoprostorových kontextů existence
 • Saruman – současný předseda velkého čarodějnického konvetu
 • Shorline – organizace zabývající se výrobou supervojáků
 • Street magic (Pouliční magie) – směs náboženství magií a okultistických praktik z různých částí světa původem z 50 – 60. let v USA
 • Pjakin V. V. – astrální vizionář a hlavní duchovní poradce V. V. Putina
 • Sarnov I. I. – astrální vizionář poradce V. V. Pjakina v bezpečnostních otázkách
 • Tesla Nikola – vizionář a průkopník v oblasti elektrotechniky, který své vize dostával od vyspělých astrálních bytostí
 • Tranz – jakýkoliv druh změněného stavu vědomí, způsobeného dobrovolně ale i nedobrovolně
 • Thule – výlučně mužská okulistická organizace s cílem ovládnout svět na základě nacistické ideologie
 • UFO (Unidentified Flying Object) – jakýkoliv neidentifikovaný létající objekt
 • Ultimate – organizace zaobírající se vylepšováním supervojáků
 • USO (Unidentified Sea Object) – jakýkoliv na hladině nebo pod hladinou plovoucí neidentifikovaný objekt
 • Vizionáři – jakékoliv astrální či fyzické bytosti schopné předpovědět nejpravděpodobnější varianty budoucnosti
 • Vize – nejpravděpodobnější varianty budoucnosti
 • Voodoo – animistický okultistický kult původem z Afriky
 • VRIL – výlučně ženská organizace  pracující na vývoji moderních technologií na základě poznatků z okultizmu v službách Nordické a nacistické ideologie
 • White goo – známější jako bílý gel, představuje skupinu inteligentních prospěšných bionano, anebo biofemto technologií
 • Země 0 – střední a nejdůležitější vrstva planety

jw.

 


  	

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *